Wyruszamy po raz czwarty!

Po rocznej przerwie czas się znowu spotkać :) Zapraszamy do wspólnej wędrówki po zielonych zakątkach Grabownicy i okolic.
Postaramy się, żeby i w tym roku było ciekawie i trochę inaczej niż w latach poprzednich.
Hasło tegorocznego rajdu to „zielone światło dla przyrody” – ponieważ opiekę nad przyrodą zacząć należy od własnego podwórka. Żeby jednak pomagać, a nie szkodzić, trzeba trochę o swoim środowisku i jego mieszkańcach wiedzieć. Spróbujemy więc się czegoś się dowiedzieć o polnych i leśnych „sąsiadach”.
Tradycyjnie przygotowania do IV Rajdu rozpoczynany od ogłoszenia konkursu na projekt plakietki rajdowej. Poniżej regulamin, a już jutro podamy regulaminy do pozostałych konkursów głównych.

Już się cieszymy na spotkanie z Wami! Zaglądajcie na naszą stronkę!

Pozdrawiamy serdecznie!
Organizatorzy

Konkurs na projekt plakietki rajdowej

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Grupa Dobra Myśl

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV, V, VI) i gimnazjów Powiatu Brzozowskiego.

Termin składania prac upływa 31 maja 2017 (godz. 13.00); podanie wyników: 5 czerwca 2017 r. na stronie internetowej rajd.grabownica.pl.

Projekt na płaszczyźnie koła o średnicy 20 cm powinien obowiązkowo zawierać napisy: „IV RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI”, „GRABOWNICA 2017”. Poza napisami powinien zawierać rysunek, znak, symbol, które będą nawiązywać do: nocy świętojańskiej, sobótki, wspólnego wędrowania, turystyki itp. Ze względu na hasło przewodnie: „zielone światło dla przyrody” – mile widziane projekty nawiązujące do zgodnego współistnienia człowieka z naturą.

Prace konkursowe powinny cechować się dużą starannością i dbałością o szczegóły.

Techniki wykonania są dowolne, muszą jednak umożliwiać powielenie, czyli skanowanie projektu.

Projekty oceni jury Organizatora; zwycięski projekt zostanie opracowany i na jego podstawie wykonane zostaną plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników.

Uwaga! Nie akceptujemy kopiowania obrazków: ani z Internetu, ani z innych źródeł! Liczą się tylko prace oryginalne, co będzie sprawdzane. Prace nieoryginalne nie będą brane pod uwagę.

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie rajdu.

 

Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Uczniowie grabownickiej szkoły składają swoje prace na ręce pani Magdaleny Stachury lub w sekretariacie.

Prace uczniów innych szkół można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej (nr 584, kod pocztowy 36-207 Grabownica) w kopercie z dopiskiem „Konkurs na plakietkę”. Praca powinna być obowiązkowo podpisana – imię i nazwisko ucznia, do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy, a także sposób kontaktu (nr telefonu lub mail). Uwaga! Nie obowiązuje data stempla pocztowego, ale faktyczne złożenie pracy w sekretariacie szkoły do 31 maja 2017 r. do godz. 13.00.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, opracowywania i powielania nagrodzonych prac. Złożone prace nie podlegają zwrotowi. Werdykt jury organizatora jest ostateczny.

Tagged