4 rajdowe konkursy główne – regulaminy

Szykujemy nagrody, chcemy, aby trafiły w Wasze ręce, ale… nie za darmo ;)Dlatego, Drodzy Rajdowicze, musicie się trochę wysilić i wziąć udział w proponowanych konkursach.
Będziemy ściśle trzymać się wyznaczonych zasad, więc prosimy bardzo uważnie przeczytać regulaminy.
Oczywiście, postaramy się również o przygotowanie dodatkowych zawodów, ale co konkurs GŁÓWNY, to główny.
A więc konkursy główne to:

1. na projekt plakietki rajdowej
2. konkurs przyrodniczy
3. konkurs piosenki turystycznej
4. konkurs krasomówczy


Regulaminy:

Konkurs na projekt plakietki rajdowej

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Grupa Dobra Myśl

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV, V, VI) i gimnazjów Powiatu Brzozowskiego.

Termin składania prac upływa 31 maja 2017 (godz. 13.00); podanie wyników: 5 czerwca 2017 r. na stronie internetowej rajd.grabownica.pl.

Projekt na płaszczyźnie koła o średnicy 20 cm powinien obowiązkowo zawierać napisy: „IV RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI”, „GRABOWNICA 2017”. Poza napisami powinien zawierać rysunek, znak, symbol, które będą nawiązywać do: nocy świętojańskiej, sobótki, wspólnego wędrowania, turystyki itp. Ze względu na hasło przewodnie: „zielone światło dla przyrody” – mile widziane projekty nawiązujące do zgodnego współistnienia człowieka z naturą.

Prace konkursowe powinny cechować się dużą starannością i dbałością o szczegóły.

Techniki wykonania są dowolne, muszą jednak umożliwiać powielenie, czyli skanowanie projektu.

Projekty oceni jury Organizatora; zwycięski projekt zostanie opracowany i na jego podstawie wykonane zostaną plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników.

Uwaga! Nie akceptujemy kopiowania obrazków: ani z Internetu, ani z innych źródeł! Liczą się tylko prace oryginalne, co będzie sprawdzane. Prace nieoryginalne nie będą brane pod uwagę.

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie rajdu.

Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Uczniowie grabownickiej szkoły składają swoje prace na ręce pani Magdaleny Stachury lub w sekretariacie.

Prace uczniów innych szkół można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej (nr 584, kod pocztowy 36-207 Grabownica) w kopercie z dopiskiem „Konkurs na plakietkę”. Praca powinna być obowiązkowo podpisana – imię i nazwisko ucznia, do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy, a także sposób kontaktu (nr telefonu lub mail). Uwaga! Nie obowiązuje data stempla pocztowego, ale faktyczne złożenie pracy w sekretariacie szkoły do 31 maja 2017 r. do godz. 13.00.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, opracowywania i powielania nagrodzonych prac. Złożone prace nie podlegają zwrotowi. Werdykt jury organizatora jest ostateczny.


Konkurs przyrodniczy

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Grupa Dobra Myśl

W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabownicy, a także uczniowie z zaproszonych szkół.

Konkurs jest podzielony ze względu na wiek uczestników:

  • wersja 1 – dla uczniów zaproszonych szkół oraz uczniów kl. VI Sz.P. i Gimnazjum w Grabownicy.
  • wersja 2 (mini) – dla uczniów najmłodszych (gospodarzy i gości).

Konkurs w formie testu przeprowadzą przewodnicy na trasach rajdowych. Testy sprawdzi jury Organizatora w Małym Skansenie.

Przyznane zostanie 1., 2. i 3. miejsce w konkursie dla starszych i 1., 2. i 3. miejsce w konkursie mini – na podstawie największej liczby zdobytych punków.

Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe – wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie rajdu.

Osoby zainteresowane rywalizacją w tym konkursie zachęcamy do zapoznania się z oficjalną stroną internetową Starostwa Powiatowego w Brzozowie, która zawiera najważniejsze informacje o zasobach przyrodniczych naszego powiatu.

Tegoroczny rajd odbywa się pod hasłem „Zielone światło dla przyrody”, stąd pytania w konkursie będą dotyczyły zagadnień, takich jak:

  • znajomość flory i fauny Pogórza Dynowskiego z akcentem na gatunki chronione;
  • formy ochrony przyrody w Polsce (podstawowe terminy);
  • prawidłowe zachowania wobec przyrody dzikiej (zasady bezpieczeństwa, ekologia, jak pomagamy?)
  • geografia powiatu (mapa geograficzna i administracyjna).

Konkurs krasomówczy

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Grupa Dobra Myśl

W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej z klas IV–VI i Gimnazjum w Grabownicy, a także uczniowie zaproszonych szkół.

Uczestnicy konkursu powinni przygotować wypowiedź ustną, w której opowiedzą legendę (lub jej fragment) z Podkarpacia, a nawet najbliższych okolic. Mile widziane również legendy nawiązujące do nocy świętojańskiej.

Wypowiedź powinna być poprawna językowo, barwna i zaciekawiać słuchaczy.

Uwaga! Czas popisu krasomówczego nie może przekraczać 5 minut. Upływ regulaminowego czasu oznajmi sygnał dźwiękowy, po którym popis będzie przerywany.

Popisy konkursowe odbędą się na zakończenie rajdu przy ognisku; oceni je jury Organizatora, które przyzna 1., 2. i 3. miejsce.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, wręczenie odbędzie się przy ognisku.


Konkurs piosenki turystycznej

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Grupa Dobra Myśl

W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej z klas IV–VI i Gimnazjum w Grabownicy, a także uczniowie z zaproszonych szkół.

W konkursie można wziąć udział tylko grupowo – zespół powinien liczyć od 3 do maks. 5 osób. Mile widziane występy z akompaniamentem dowolnych instrumentów.

Zespoły zgłaszają swój udział przewodnikom, podając skład. Jeden uczestnik może wystąpić maks. 1 razy.

Jeden zespół przygotowuje jedną piosenkę.

Konkursowe piosenki muszą obowiązkowo pochodzić z kręgu piosenki turystycznej, występy nie mogą być zbyt krótkie ani nazbyt długie; maks. czas występu 5 min.

Popisy konkursowe odbędą się na zakończenie Rajdu przy ognisku; oceni je jury Organizatora, które przyzna 1., 2. i 3. miejsce.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.


Zachęcamy do udziału! :)
W razie pytań najlepiej piszcie do nas na maila: dobramysl@grabownica.pl

Tagged