Konkurs na plakietkę III Rajdu Świętojańskiego – regulamin

Regulamin:

Organizatorzy III Rajdu Świętojańskiego zapraszają do udziału
w konkursie na projekt plakietki rajdowej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV, V, VI) i gimnazjów Powiatu Brzozowskiego.
Termin składania prac upływa 10 czerwca 2016 (godz. 13.00); podanie wyników: 13 czerwca 2016 r. w Portalu Brzozowiana (brzozowiana.pl) oraz na stronie internetowej rajd.grabownica.pl.

Projekt na płaszczyźnie koła o średnicy 20 cm powinien obowiązkowo zawierać napisy: „III RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI”, „GRABOWNICA 2016”. Poza napisami powinien zawierać rysunek, znak, symbol nawiązujący do nocy świętojańskiej, sobótki, kwiatu paproci, najkrótszej nocy w roku itp. Mogą się na nim znaleźć również elementy nawiązujące do wspólnego wędrowania, turystyki itp.

Prace konkursowe powinny cechować się dużą starannością i dbałością o szczegóły.

Techniki wykonania są dowolne, muszą jednak umożliwiać powielenie, czyli skanowanie projektu.

Projekty oceni jury Stowarzyszenia; zwycięski projekt zostanie opracowany i na jego podstawie wykonane zostaną plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników.

Uwaga! Nie akceptujemy kopiowania obrazków: ani z Internetu, ani z innych źródeł! Liczą się tylko prace oryginalne, co będzie sprawdzane. Prace nieoryginalne nie będą brane pod uwagę.

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie rajdu.

Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Uczniowie grabownickiej szkoły składają swoje prace na ręce pani Magdaleny Stachury lub w sekretariacie.

Prace uczniów innych szkół można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej (nr 584, kod pocztowy 36-207 Grabownica) w kopercie z dopiskiem „Konkurs na plakietkę”. Praca powinna być obowiązkowo podpisana – imię i nazwisko ucznia, do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy, a także sposób kontaktu (nr telefonu lub mail). Uwaga! Nie obowiązuje data stempla pocztowego, ale faktyczne złożenie pracy w sekretariacie szkoły do 10 czerwca 2016 r. do godz. 13.00.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, opracowywania i powielania nagrodzonych prac. Złożone prace nie podlegają zwrotowi. Werdykt jury organizatora jest ostateczny.

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Grupa Dobra Myśl, ZS w Grabownicy Starzeńskiej