Jak zwykle niezwykle – V Rajd

Witajcie!

Z przyjemnością ogłaszam, że w tym roku wyruszamy na trasę po raz piąty – 16 czerwca. Serdecznie zapraszam w imieniu Organizatorów!

Stopniowo będziemy Was o wszystkim informować – koniecznie tu zaglądajcie.
Przygotowania idą pełną parą.
W tym roku czeka nas niezwykła uroczystość – ceremonia nadania imienia pomnikowi przyrody,
ponad 400-letniemu dębowi,który góruje nad wzgórzem kościelnym.
Tego u nas jeszcze nie było!

Dzisiaj plakat z najważniejszymi informacjami, regulamin konkursu na plakietkę rajdową oraz wzór pozwolenia od rodziców (bez tego ani rusz).
Jutro pozostałe regulaminy konkursów głównych.

Już się cieszymy na kolejne spotkanie z Wami!

Konkurs na projekt plakietki rajdowej

Regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej

Konkurs skierowany jest do uczniów powiatu brzozowskiego z klas IV–VII szkół podstawowych oraz kl. II i III gimnazjum.

 

Termin składania prac upływa 5 czerwca 2018 (godz. 13.00); podanie wyników: 9 czerwca 2018 r. na stronie internetowej rajd.grabownica.pl.

 

Projekt na płaszczyźnie koła o średnicy 20 cm powinien obowiązkowo zawierać napisy: V RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI, GRABOWNICA oraz daty 1918-2018.
Poza napisami powinien zawierać atrakcyjny element graficzny: rysunek, znak, symbol, które będą nawiązywać do hasła tegorocznego Rajdu: Wspólne dobro – Niepodległość.

Rok 2018 jest rokiem ważnego Jubileuszu – 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego w programie V Rajdu znalazła się niezwykła uroczystość.

Po przejściu tras Rajdowicze nadadzą imię pięknemu staremu drzewu, pomnikowi przyrody rosnącemu na grabownickim wzgórzu kościelnym.

Dąb otrzyma imię Józef, na pamiątkę patrona kościoła św. Józefa i zarazem dla upamiętnienia czynu zbrojnego Polaków, który doprowadził do odzyskania niepodległości. Symbolizuje go postać Józefa Piłsudskiego – twórcy Legionów Polskich.

Dąb Józef stanie się zatem naszą pamiątką 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Dlatego mile widziane będą projekty plakietki, w których autorzy zainspirują się tym wydarzeniem. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Prace konkursowe powinny cechować się dużą starannością i dbałością o szczegóły.

Techniki wykonania są dowolne, muszą jednak umożliwiać powielenie, czyli skanowanie projektu.

Projekty oceni jury Organizatora; zwycięski projekt zostanie opracowany i na jego podstawie wykonane zostaną plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników.

Uwaga! Nie akceptujemy kopiowania obrazków: ani z Internetu, ani z innych źródeł! Liczą się tylko prace oryginalne, co będzie sprawdzane. Prace nieoryginalne nie będą brane pod uwagę.

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie Rajdu.

Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podaniem nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza.

Uczniowie grabownickiej szkoły składają swoje prace na ręce pani Magdaleny Stachury lub w sekretariacie.

Zachęcamy uczniów szkół powiatu brzozowskiego do wzięcia udziału w konkursie!

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej (nr 584, kod pocztowy 36-207 Grabownica) w kopercie z dopiskiem „Konkurs na plakietkę”. Praca powinna być obowiązkowo podpisana – imię i nazwisko ucznia, do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy, a także sposób kontaktu (nr telefonu lub mail). Uwaga! Nie obowiązuje data stempla pocztowego, ale faktyczne złożenie pracy w sekretariacie szkoły do 5 czerwca 2018 r. do godz. 13.00.

ZAPRASZAMY NA RAJD! WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, opracowywania i powielania nagrodzonych prac. Złożone prace nie podlegają zwrotowi. Werdykt jury Organizatora jest ostateczny.

 


Wzór pozwolenia od rodziców (nadzwyczajnie ważne)
Podpisane pozwolenie najlepiej przekazać w sekretariacie szkoły.

 

Szanowni Rodzice!
Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona, dlatego prosimy o odpowiedzialne uczestnictwo dzieci. Jeśli Państwa dziecko jest na liście uczestników, a nie może wziąć udziału w Rajdzie, prosimy w rozsądnym terminie (do 11.06) powiadomić nas o tym, aby z wolnego miejsca mógł skorzystać ktoś inny. Dziękujemy!
Kontakt: tel. 502624882; e-mail: dobramysl@grabownica.pl lub sekretariat szkoły

 

POZWOLENIE

Zezwalam mojemu synowi / mojej córce …………………………………………………… z kl. ……

na udział w V Rajdzie Świętojańskim, Grabownica 2018 – 16 czerwca 2018 r.

Podpis rodzica

………………………………….

Informacje: zbiórka przy szkole (orientacyjne godziny: 10.30 – grupa starsza; godz. 12.30 – grupa młodsza); zakończenie Rajdu w Małym Skansenie pana Kędry. Przy deszczowej pogodzie zakończenie Rajdu w szkole. W razie BARDZO ZŁEJ pogody Rajd odbędzie się w innym terminie.

Ważne informacje i szczegóły uczestnictwa przedstawimy w późniejszym terminie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej: rajd.grabownica.pl oraz na Facebooku (Grupa DOBRA MYŚL). Prosimy się z nimi zapoznać!

Odbiór dzieci w skansenie (lub w szkole) o godz. 21.30 – jeśli Państwo nie mogą się stawić, prosimy zakreślić zdanie: Proszę o opiekę nad dzieckiem w drodze do domu.

Tagged