4 główne konkursy rajdowe – regulaminy

A zatem czas się przygotować do rywalizacji…

Jak co roku szykujemy dla Was nagrody, ale nie oddamy ich za darmo ;)
Musicie się trochę wysilić, pogłówkować, wykazać…
Każdy znajdzie coś dla siebie:
1. na utalentowanych rysowników czeka BARDZO ważny konkurs
PROJEKT PLAKIETKI RAJDOWEJ
2. dla gawędziarzy, których nikt nie przegada:
KONKURS KRASOMÓWCZY
3. rozśpiewane grupy przyjaciół niech tworzą szybko zespół, bo czeka
KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
4. Ci zaś, którzy czują w sobie ducha krajoznawcy, badacza przeszłości, dla nich jak znalazł jest
KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

Jest w czym wybierać, ale najpierw zapoznajcie się z regulaminami,
bo jest trochę inaczej niż w latach ubiegłych.

(oczywiście warto też potrenować skoczność w worku)


Konkurs na projekt plakietki rajdowej – regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej

Konkurs skierowany jest do uczniów powiatu brzozowskiego z klas IV–VII szkół podstawowych oraz kl. II i III gimnazjum.

Termin składania prac upływa 5 czerwca 2018 (godz. 13.00); podanie wyników: 9 czerwca 2018 r. na stronie internetowej rajd.grabownica.pl.

Projekt na płaszczyźnie koła o średnicy 20 cm powinien obowiązkowo zawierać napisy: V RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI, GRABOWNICA oraz daty 1918-2018.
Poza napisami powinien zawierać atrakcyjny element graficzny: rysunek, znak, symbol, które będą nawiązywać do hasła tegorocznego Rajdu: Wspólne dobro – Niepodległość.

Rok 2018 jest rokiem ważnego Jubileuszu – 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego w programie V Rajdu znalazła się niezwykła uroczystość.

Po przejściu tras Rajdowicze nadadzą imię pięknemu staremu drzewu, pomnikowi przyrody rosnącemu na grabownickim wzgórzu kościelnym.

Dąb otrzyma imię Józef, na pamiątkę patrona kościoła św. Józefa i zarazem dla upamiętnienia czynu zbrojnego Polaków, który doprowadził do odzyskania niepodległości. Symbolizuje go postać Józefa Piłsudskiego – twórcy Legionów Polskich.

Dąb Józef stanie się zatem naszą pamiątką 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Dlatego mile widziane będą projekty plakietki, w których autorzy zainspirują się tym wydarzeniem. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Prace konkursowe powinny cechować się dużą starannością i dbałością o szczegóły.

Techniki wykonania są dowolne, muszą jednak umożliwiać powielenie, czyli skanowanie projektu.

Projekty oceni jury Organizatora; zwycięski projekt zostanie opracowany i na jego podstawie wykonane zostaną plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników.

Uwaga! Nie akceptujemy kopiowania obrazków: ani z Internetu, ani z innych źródeł! Liczą się tylko prace oryginalne, co będzie sprawdzane. Prace nieoryginalne nie będą brane pod uwagę.

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie Rajdu.

Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podaniem nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza.

Uczniowie grabownickiej szkoły składają swoje prace na ręce pani Magdaleny Stachury lub w sekretariacie.

Zachęcamy uczniów szkół powiatu brzozowskiego do wzięcia udziału w konkursie!

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej (nr 584, kod pocztowy 36-207 Grabownica) w kopercie z dopiskiem „Konkurs na plakietkę”. Praca powinna być obowiązkowo podpisana – imię i nazwisko ucznia, do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy, a także sposób kontaktu (nr telefonu lub mail). Uwaga! Nie obowiązuje data stempla pocztowego, ale faktyczne złożenie pracy w sekretariacie szkoły do 5 czerwca 2018 r. do godz. 13.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, opracowywania i powielania nagrodzonych prac. Złożone prace nie podlegają zwrotowi. Werdykt jury Organizatora jest ostateczny.


Konkurs krasomówczy – regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej

Konkurs skierowany jest do uczestników Rajdu z klas IV–VII szkół podstawowych oraz kl. II i III gimnazjum.

Uczestnicy konkursu powinni przygotować wypowiedź ustną, w której opowiedzą o wybranej postaci historycznej, która zasłużyła się w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. i/lub walce o granice. Ze względu na fakt, że o Marszałku Józefie Piłsudskim będzie mowa w trakcie ceremonii nadania imienia dębowi na wzgórzu kościelnym, opowieść o nim wyłączamy z konkursu.
W popisie krasomówczym należy położyć akcent na uzasadnienie, dlaczego wybrana postać wzbudziła zainteresowanie mówcy. Nie należy przedstawiać życiorysu!, ale wyodrębnić te fakty z życia, które sprawiły, że jest to postać ważna dla polskiej historii i ciekawa. Szczególnie cenne będą własne refleksje i opinie mówcy o wybranej postaci.

Wypowiedź powinna zaciekawiać słuchaczy, być barwna i poprawna językowo. Ważne też, aby postarać się o wyraźny sposób mówienia.

Uwaga! Czas popisu krasomówczego nie może przekraczać 5 minut. Upływ regulaminowego czasu oznajmi sygnał dźwiękowy, po którym popis zostanie przerwany.

Popisy konkursowe odbędą się na zakończenie rajdu przy ognisku; oceni je jury Organizatora, które przyzna 1., 2. i 3. miejsce.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, wręczenie odbędzie się przy ognisku.


Konkurs piosenki turystycznej – regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej

Konkurs skierowany jest do uczestników Rajdu z klas IV–VII szkół podstawowych oraz kl. II i III gimnazjum.

W konkursie można wziąć udział tylko grupowo – zespół powinien liczyć od 3 do maks. 6 osób. Mile widziane występy z akompaniamentem dowolnych instrumentów.

Zespoły zgłaszają swój udział przewodnikom, podając skład. Jeden uczestnik może wystąpić maks. 1 razy.

Jeden zespół przygotowuje jedną piosenkę.

Konkursowe piosenki muszą obowiązkowo pochodzić z kręgu piosenki turystycznej, występy nie mogą być zbyt krótkie ani nazbyt długie; maks. czas występu 5 min.

Popisy konkursowe odbędą się na zakończenie Rajdu przy ognisku; oceni je jury Organizatora, które przyzna 1., 2. i 3. miejsce.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.


Konkurs geograficzno-historyczny – regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl, Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska

Konkurs skierowany jest do uczestników Rajdu z klas IV–VII szkół podstawowych oraz kl. II i III gimnazjum.

Konkurs jest podzielony ze względu na wiek uczestników:

  • wersja 1 – dla uczniów zaproszonych szkół oraz uczniów kl. VI-VII oraz II i III Gimnazjum.
  • wersja 2 (mini) – dla uczniów młodszych (gospodarzy i gości).

Konkurs w formie testu przeprowadzą przewodnicy na trasach rajdowych. Testy sprawdzi jury Organizatora w Małym Skansenie.

Przyznane zostanie 1., 2. i 3. miejsce w konkursie dla starszych i 1., 2. i 3. miejsce w konkursie mini – na podstawie największej liczby zdobytych punków.

Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe – wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie rajdu.

Osoby zainteresowane rywalizacją w tym konkursie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat geografii i podziału administracyjnego powiatu brzozowskiego. Przykładowe zagadnienia:

  • jakie gminy wchodzą w skład powiatu brzozowskiego,
  • rozpoznawanie herbów powiatu i gmin
  • patron powiatu, patron gminy Brzozów,
  • najważniejsze zabytki,
  • sąsiedztwo powiatu brzozowskiego.

Interesują nas podstawowe informacje, które z łatwością można znaleźć, przeglądając mapę geograficzną i administracyjną powiatu.

Tegoroczny rajd odbywa się pod hasłem „Wspólne dobro – Niepodległość”, dlatego w drugiej części testu pojawią się pytania z historii Polski, a konkretnie z okresu I wojny światowej i walk o granice. Warto również przypomnieć sobie, jak nazywali się nasi zaborcy, jakie czyny zbroje podejmowali Polacy, aby odzyskać niepodległość (powstania). Zachęcamy również do porównania mapy II Rzeczpospolitej i obecnych granic Polski. Możemy też zapytać o wielkie postaci naszej historii, które miały swój udział w walce narodowowyzwoleńczej. Będą to pytania z zakresu historii szkoły podstawowej (warto zajrzeć do podręczników). Na rajdowych postojach część tych informacji zostanie podana, trzeba uważnie słuchać, jeśli chce się prawidłowo rozwiązać test.

Powodzenia!

Tagged