Regulaminy konkursów rajdowych

II Rajd Świętojański Doliną Stobnicy 2015

Konkurs na projekt plakietki rajdowej

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska

W konkursie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej z klas IV–VI Szkoły Podstawowej oraz z Gimnazjum.

Projekt na płaszczyźnie koła o średnicy 20 cm powinien obowiązkowo zawierać napisy: „II RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI” oraz „Doliną Stobnicy” plus rok „2015”. Poza napisami projekt powinien zawierać rysunek, znak, symbol nawiązujący do nocy świętojańskiej, sobótki, kwiatu paproci, najkrótszej nocy w roku itp. Mogą się na nim znaleźć również elementy nawiązujące do wspólnego wędrowania, turystyki itp.

Prace konkursowe powinny cechować się dużą starannością i dbałością o szczegóły.

Techniki wykonania są dowolne, muszą jednak umożliwiać powielenie, skanowanie projektu.

Złożone projekty zostaną ocenione przez jury Stowarzyszenia; zwycięski projekt zostanie opracowany i na jego podstawie wykonane zostaną plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników. Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Uwaga! Liczą się tylko prace oryginalne! Obrazki skopiowane z internetu nie będą brane pod uwagę.

Termin składania prac do 1 czerwca 2015; podanie wyniku: 5 czerwca 2015 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie rajdu. Informacja o rozwiązaniu konkursu wraz z przedstawieniem zwycięzcy i jego projektu pojawi się również na stronie internetowej rajd.grabownica.pl.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, opracowania i powielania nagrodzonych prac.


II Rajd Świętojański Doliną Stobnicy 2015

Konkurs piosenki turystycznej

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska

W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej z klas IV–VI i Gimnazjum w Grabownicy, a także uczniowie z zaproszonych szkół.

W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub grupowo.

Mile widziane występy z akompaniamentem dowolnych instrumentów.

Popisy konkursowe odbędą się na zakończenie Rajdu przy ognisku; oceni je jury Stowarzyszenia, które przyzna 1., 2. i 3. miejsce.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkursowe piosenki muszą obowiązkowo pochodzić z kręgu piosenki turystycznej, występy nie mogą być zbyt krótkie ani nazbyt długie; średni czas występu 5 min. Soliści i zespoły powinni przygotować 2 piosenki, najlepiej o różnym charakterze.

Jeden uczestnik może wystąpić maks. 2 razy (np. raz solowo i raz z zespołem).


II Rajd Świętojański Doliną Stobnicy 2015

Konkurs krasomówczy „Legendy z naszych stron”

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska

W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej z klas IV–VI i Gimnazjum w Grabownicy, a także uczniowie zaproszonych szkół.

Uczestnicy konkursu powinni przygotować wypowiedź ustną, w której opowiedzą legendę z Podkarpacia, a nawet najbliższych okolic. Mile widziane również legendy nawiązujące do nocy świętojańskiej.

Wypowiedź powinna być poprawna językowo, barwna i zaciekawiać słuchaczy.

Czas popisu krasomówczego nie powinien być krótszy niż 5 min. i dłuższy niż 10 min.

Popisy konkursowe odbędą się na zakończenie rajdu przy ognisku; oceni je jury Stowarzyszenia, które przyzna 1., 2. i 3. miejsce.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, wręczenie odbędzie się przy ognisku.


II Rajd Świętojański Doliną Stobnicy 2015

Konkurs wiedzy o powiecie brzozowskim

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska

W konkursie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej z klas IV–VI Szkoły Podstawowej oraz z Gimnazjum, a także uczniowie zaproszonych szkół.

Etap pierwszy odbędzie się na trasach rajdowych – przewodnicy przeprowadzą testy.

Trzy osoby, które z testów uzyskają największą liczbę punktów, zmierzą się w finale przy ognisku. Rywalizacja będzie bazowała na zasadach finału programu „Jeden z dziesięciu”.

Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe – wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie rajdu.

Osoby zainteresowane rywalizacją w tym konkursie zachęcamy do zapoznania się z oficjalną stroną internetową Starostwa Powiatowego w Brzozowie, która zawiera najważniejsze informacje o naszym powiecie.

 

 

Tagged