Pospiesz się!

Drodzy NIEZDECYDOWANI!

Zawiadamiam, że mamy jeszcze tylko 10 miejsc na tegoroczny rajd. Zatem nie ma co „główkować”, tylko PROSZĘ się udać do sekretariatu i UPRZEJMIE poprosić panią sekretarkę o karteczkę pozwolenia. Następnie jeszcze bardziej UPRZEJMIE poprosić o zgodę i podpis rodzica, i ostatecznie oddać ten WAŻNY dokument w sekretariacie. Bez tego ani rusz.

Chyba nie chcecie zostać w domu…

O.H.

Tagged