Na uroczystość nadania imienia naszemu pięknemu drzewu zapraszamy Graboszczan i wszystkich chętnych.