Regulaminy konkursów głównych

Jak co roku zachęcamy do wzięcia udziału w naszych rajdowych konkursach. Każdy znajdzie coś dla siebie. A my już szykujemy dla Was nagrody!

Konkurs na projekt plakietki rajdowej – tu regulamin w formie PDF do pobrania. Uwaga – termin złożenia prac upływa 6 czerwca!!!

Konkurs historyczno-krajoznawczy – tu regulamin w formie PDF do pobrania

Konkurs krasomówczy – tu regulamin w formie PDF do pobrania

Konkurs piosenki turystycznej – tu regulamin w formie PDF do pobrania

Na wszelki wypadek regulaminy wklejamy też poniżej:

Konkurs na projekt plakietki rajdowej

Regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl oraz Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu brzozowskiego od klasy IV wzwyż.

Termin składania prac upływa 6 czerwca 2019 (godz. 13.00); podanie wyników: najpóźniej 10 czerwca 2018 r. na stronie internetowej rajd.grabownica.pl.

Projekt na płaszczyźnie koła o średnicy 20 cm powinien obowiązkowo zawierać napisy: VI RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI, GRABOWNICA 2019.
Poza napisami powinien zawierać atrakcyjny element graficzny: rysunek, znak, symbol, które będą nawiązywać do hasła tegorocznego Rajdu: Ścieżką słowiańskiej legendy.

Prace konkursowe powinny cechować się dużą starannością i dbałością o szczegóły.

Techniki wykonania są dowolne, muszą jednak umożliwiać powielenie, czyli skanowanie projektu.

Projekty oceni jury Organizatora; zwycięski projekt zostanie opracowany i na jego podstawie wykonane zostaną plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników.

Uwaga! Nie akceptujemy kopiowania obrazków: ani z Internetu, ani z innych źródeł! Liczą się tylko prace oryginalne, co będzie sprawdzane. Prace nieoryginalne nie będą brane pod uwagę.

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie Rajdu. Organizatorzy mogą zdecydować o przyznaniu również wyróżnień.

Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podaniem nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza.

Uczniowie grabownickiej szkoły składają swoje prace na ręce pani Magdaleny Stachury lub w sekretariacie.

Zachęcamy uczniów szkół powiatu brzozowskiego do wzięcia udziału w konkursie!

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej (nr 584, kod pocztowy 36-207 Grabownica) w kopercie z dopiskiem „Konkurs na plakietkę”. Praca powinna być obowiązkowo podpisana – imię i nazwisko ucznia, do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy, a także sposób kontaktu (nr telefonu lub mail). Uwaga! Nie obowiązuje data stempla pocztowego, ale faktyczne złożenie pracy w sekretariacie szkoły do 6 czerwca 2018 r. do godz. 13.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, opracowywania i powielania nagrodzonych prac. Złożone prace nie podlegają zwrotowi. Werdykt jury Organizatora jest ostateczny.

Konkurs historyczno-krajoznawczy

Regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl, Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej, partner Spółdzielnia Grastar

Konkurs skierowany jest do uczestników Rajdu z klas IV–VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum.

Konkurs jest podzielony ze względu na wiek uczestników:

 • wersja 1 – dla uczniów zaproszonych szkół oraz uczniów kl. VI-VIII oraz III Gimnazjum.
 • wersja 2 (mini) – dla uczniów młodszych (gospodarzy i gości).

Konkurs w formie testu przeprowadzą przewodnicy na trasach rajdowych. Testy sprawdzi jury Organizatora w Małym Skansenie.

Przyznane zostanie 1., 2. i 3. miejsce w konkursie dla starszych i 1., 2. i 3. miejsce w konkursie mini – na podstawie największej liczby zdobytych punków.

Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe – wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie rajdu.

Osoby zainteresowane rywalizacją w tym konkursie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat geografii i podziału administracyjnego powiatu brzozowskiego.

Przykładowe zagadnienia:

 • jakie gminy wchodzą w skład powiatu brzozowskiego,
 • rozpoznawanie herbów powiatu i gmin
 • patron powiatu, patron gminy Brzozów,
 • najważniejsze zabytki
 • sąsiedztwo powiatu brzozowskiego.

Interesują nas podstawowe informacje, które z łatwością można znaleźć, przeglądając mapę geograficzną i administracyjną powiatu.

Tegoroczny rajd odbywa się pod hasłem „Ścieżką słowiańskiej legendy”, dlatego w drugiej części testu pojawią się podstawowe pytania z historii Słowian.

Oto ZAKRES TEMATYCZNY, nie trzeba się tego uczyć, wystarczy trochę poczytać, pooglądać!

 1. Pochodzenie Słowian http://www.national-geographic.pl/ludzie/skad-sie-wzieli-slowianie?page=6#article-content
 2. Podział plemion słowiańskich (Słowianie zachodni, południowi, wschodni) http://www.tomaszewska.com.pl/25.slowianie.pdf
 3. Organizacja społeczna Słowian (ród, opole, plemię) http://www.tomaszewska.com.pl/25.slowianie.pdf
 4. Wierzenia Słowian (miejsca kultu: święte gaje, Góra Ślęża, Łysa Góra, bóstwa: Swaróg, Swarożyc, Perun, Weles/Wołos, Marzanna, Świętowit) – www.bogowieslowianscy.pl
 5. Imiona słowiańskie (https://www.slawoslaw.pl/zycie-ludzkie/imiona-slowianskie/ oraz inne ciekawe tematy również na tej stronie – www.slawoslaw.pl)
 6. Święta i tradycje słowiańskie (Noc Kupały, Szczodre Gody, Święto Plonów, postrzyżyny ) https://culture.pl/pl/artykul/niezapomniane-obrzedy-i-zwyczaje-slowianskie
 7. Plemiona polskie (Pomorzanie, Wolinianie, Pyrzyczanie, Polanie, Wiślanie, Lędzianie, Mazowszanie, Bobrzanie, Dziadoszanie, Golęszyce, Ślężanie, Opolanie) http://muzeumgniezno.pl/fotki/files/files/aktualnosci/2017-08/ORGANIZACJA%20SPOLECZNA%20PLEMION%20POLSKICH.pdf
 8. Początki państwa polskiego (państwo Polan) https://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,narodziny-panstwa-polan,7040913 (bardzo fajny film, ale trzeba przetrzymać reklamy)

Na rajdowych postojach najważniejsze fakty zostaną przedstawione i omówione – trzeba uważnie słuchać, jeśli chce się prawidłowo rozwiązać test. Powodzenia!

Konkurs krasomówczy

Regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl, Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej, partner Spółdzielnia Grastar

Konkurs skierowany jest do uczestników Rajdu z klas IV–VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum.

Uczestnicy konkursu powinni przygotować wypowiedź ustną, w której opowiedzą legendę słowiańską w całości lub we fragmencie. Dla przykładu do zbioru takich opowieści należą: legenda o kwiecie paproci, o królu Kraku, o Lechu, Czechu i Rusie, o Piaście Kołodzieju, o królu Kraku itp.

W popisie krasomówczym należy przede wszystkim opowiadać barwnie, aby zaciekawić publiczność. Mile widziane elementy inscenizacji i użycie rekwizytów. Tekstu nie należy uczyć się na pamięć!

Wypowiedź powinna zaciekawiać słuchaczy, być barwna i poprawna językowo. Ważne też, aby postarać się o wyraźny sposób mówienia.

Uwaga! Czas popisu krasomówczego nie może przekraczać 4 minut. Upływ regulaminowego czasu oznajmi sygnał dźwiękowy, po którym popis zostanie przerwany.

Popisy konkursowe odbędą się na zakończenie rajdu przy ognisku; oceni je jury Organizatora, które przyzna 1., 2. i 3. miejsce.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, wręczenie odbędzie się przy ognisku. Powodzenia!

Konkurs piosenki turystycznej

Regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl, Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej, partner Spółdzielnia Grastar

Konkurs skierowany jest do uczestników Rajdu z klas IV–VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum.

W konkursie można wziąć udział tylko grupowo – zespół powinien liczyć od 3 do maks. 6 osób. Mile widziane występy z akompaniamentem dowolnych instrumentów. Akompaniować mogą dorośli.

Zespoły zgłaszają swój udział przewodnikom, podając skład. Jeden uczestnik może wystąpić maks. 1 razy.

Jeden zespół przygotowuje jedną piosenkę.

Konkursowe piosenki muszą obowiązkowo pochodzić z kręgu piosenki turystycznej (mówić o wędrówce, przyrodzie, przyjaźni, ognisku). Występy nie mogą być zbyt krótkie ani nazbyt długie; maks. czas występu 4 min.

Popisy konkursowe odbędą się na zakończenie Rajdu przy ognisku; oceni je jury Organizatora, które przyzna 1., 2. i 3. miejsce.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Powodzenia!

Tagged