Jaka będzie plakietka VI Rajdu Świętojańskiego? Dowiemy się już wkrótce. Czekamy na Wasze prace do jutra do godziny 13.00. Kończcie swoje dzieła! Nie zapomnijcie się podpisać na odwrocie i podać, do której szkoły i do jakiej klasy chodzicie. Nagrody czekają!

Tu jeszcze raz regulamin:

Konkurs na projekt plakietki rajdowej

Regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl oraz Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu brzozowskiego od klasy IV wzwyż.

Termin składania prac upływa 6 czerwca 2019 (godz. 13.00); podanie wyników: najpóźniej 10 czerwca 2018 r. na stronie internetowej rajd.grabownica.pl.

Projekt na płaszczyźnie koła o średnicy 20 cm powinien obowiązkowo zawierać napisy: VI RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI, GRABOWNICA 2019.
Poza napisami powinien zawierać atrakcyjny element graficzny: rysunek, znak, symbol, które będą nawiązywać do hasła tegorocznego Rajdu: Ścieżką słowiańskiej legendy.

Prace konkursowe powinny cechować się dużą starannością i dbałością o szczegóły.

Techniki wykonania są dowolne, muszą jednak umożliwiać powielenie, czyli skanowanie projektu.

Projekty oceni jury Organizatora; zwycięski projekt zostanie opracowany i na jego podstawie wykonane zostaną plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników.

Uwaga! Nie akceptujemy kopiowania obrazków: ani z Internetu, ani z innych źródeł! Liczą się tylko prace oryginalne, co będzie sprawdzane. Prace nieoryginalne nie będą brane pod uwagę.

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie Rajdu. Organizatorzy mogą zdecydować o przyznaniu również wyróżnień.

Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podaniem nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza.

Uczniowie grabownickiej szkoły składają swoje prace na ręce pani Magdaleny Stachury lub w sekretariacie.

Zachęcamy uczniów szkół powiatu brzozowskiego do wzięcia udziału w konkursie!

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej (nr 584, kod pocztowy 36-207 Grabownica) w kopercie z dopiskiem „Konkurs na plakietkę”. Praca powinna być obowiązkowo podpisana – imię i nazwisko ucznia, do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy, a także sposób kontaktu (nr telefonu lub mail). Uwaga! Nie obowiązuje data stempla pocztowego, ale faktyczne złożenie pracy w sekretariacie szkoły do 6 czerwca 2018 r. do godz. 13.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, opracowywania i powielania nagrodzonych prac. Złożone prace nie podlegają zwrotowi. Werdykt jury Organizatora jest ostateczny.