Konkurs na plakietkę VI Rajdu Świętojańskiego

Jaka będzie plakietka VI Rajdu Świętojańskiego? Dowiemy się już wkrótce. Czekamy na Wasze prace do jutra do godziny 13.00. Kończcie swoje dzieła! Nie zapomnijcie się podpisać na odwrocie i podać, do której szkoły i do jakiej klasy chodzicie. Nagrody czekają!

Tu jeszcze raz regulamin:

Konkurs na projekt plakietki rajdowej

Regulamin

Organizator: Grupa Dobra Myśl oraz Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu brzozowskiego od klasy IV wzwyż.

Termin składania prac upływa 6 czerwca 2019 (godz. 13.00); podanie wyników: najpóźniej 10 czerwca 2018 r. na stronie internetowej rajd.grabownica.pl.

Projekt na płaszczyźnie koła o średnicy 20 cm powinien obowiązkowo zawierać napisy: VI RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI, GRABOWNICA 2019.
Poza napisami powinien zawierać atrakcyjny element graficzny: rysunek, znak, symbol, które będą nawiązywać do hasła tegorocznego Rajdu: Ścieżką słowiańskiej legendy.

Prace konkursowe powinny cechować się dużą starannością i dbałością o szczegóły.

Techniki wykonania są dowolne, muszą jednak umożliwiać powielenie, czyli skanowanie projektu.

Projekty oceni jury Organizatora; zwycięski projekt zostanie opracowany i na jego podstawie wykonane zostaną plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników.

Uwaga! Nie akceptujemy kopiowania obrazków: ani z Internetu, ani z innych źródeł! Liczą się tylko prace oryginalne, co będzie sprawdzane. Prace nieoryginalne nie będą brane pod uwagę.

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, wręczenie odbędzie się przy ognisku na zakończenie Rajdu. Organizatorzy mogą zdecydować o przyznaniu również wyróżnień.

Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podaniem nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza.

Uczniowie grabownickiej szkoły składają swoje prace na ręce pani Magdaleny Stachury lub w sekretariacie.

Zachęcamy uczniów szkół powiatu brzozowskiego do wzięcia udziału w konkursie!

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej (nr 584, kod pocztowy 36-207 Grabownica) w kopercie z dopiskiem „Konkurs na plakietkę”. Praca powinna być obowiązkowo podpisana – imię i nazwisko ucznia, do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy, a także sposób kontaktu (nr telefonu lub mail). Uwaga! Nie obowiązuje data stempla pocztowego, ale faktyczne złożenie pracy w sekretariacie szkoły do 6 czerwca 2018 r. do godz. 13.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, opracowywania i powielania nagrodzonych prac. Złożone prace nie podlegają zwrotowi. Werdykt jury Organizatora jest ostateczny.

Tagged